3. Tööjärk

PEITSIMINE JA PALKMAJA HOOLDAMINE

Lifeline – kasutusjuhend

Lifeline viimistlusvahendid eristavad teie palkmaja teistest omataolistest. Kõik Lifeline viimistlusvahendid on vesilahustuvad, kauakestvad ja tõstavad esile teie palkmaja loomuliku ilu. Viimistlusvahendid on saadaval nii sise- kui ka välisseinte tarvis.

Miks välisseina viimistleda?

 • Et anda majale võimalikult esinduslik välimus
 • Et kaitsta hoonet UV-kahjustuste eest
 • Et kaitsta maja veekahjustuste eest
 • Et kaitsta hoonet silmale nähtamatu kõdunemise ja kopituse eest

Palkmaja ilu säilitamisel pole mingit saladust. Vähenegi hool ja vaev koos spetsiaalselt palkmajale loodud kvaliteetsete hooldusvahenditega muudavad teie maja kenaks, tagavad palkide pika eluea ja aitavad vältida kulukaid parandustöid. Pole paremat varianti kui eelistada palkmaja hooldamisel Perma-Chink Systems tootevalikut.

Lifeline Ultra-2™ kombineeritult värvitu pinnakattevahendi Lifeline Advance™ Satin või Gloss annavad teie palkmajale lõpliku välisviimistluse. Palju aastaid kestnud uurimistöö, tootearendus ja kogemused on Perma-Chink Systems vesilahustuvatele viimistlustoodetele andnud järgmised eelised:

 • Lifeline peitsid ja pinnakattevahendid pakuvad parimat viimistlustulemust. Need tõstavad esile palgi tekstuuri ja puidu naturaalse ilu. Võrrelge tooteid teiste turul olevate viimistlusvahenditega. Teised ettevõtted on üritanud järele teha Lifeline toodete lõpptulemust, kuid see pole õnnestunud.
 • Lifeline toodete polümeerid ümbritsevad puidukiude, et kaitsta välispinda seal, kus kaitset tõepoolest vaja on. Lifeline annab puidule elastse kattekihi, mis kohandub puidu liikumisele vastavalt aastaajale.
 • Pigmendid ja UV-inhibiitorid on olulised elemendid puidu kaitsmisel. Kuigi UV-inhibiitorid aitavad viimistlusvahendi eluiga pikendada, on just pigmentained need, mis pakuvad pikaajalist kaitset UV-kiirguse vastu ja tõstavad esile puidu loomuliku ilu. Nii Lifeline Ultra-2 kui ka Lifeline Exterior sisaldavad vajalikke ja väärtuslikke pigmente. Kui viimistlusvahend puidult maha kulub, kuluvad olematuks ka vahendi pigmentained. Seega, kui puidule kantakse uus kiht hooldusvahendit, välditakse pigmentainete kuhjumist puidule, nagu see juhtub tavaliste viimistlusvahendite kasutamisel. Tulemus – teie maja näeb ka aastate pärast välja nagu siis, kui viimistlusvahendit esimest korda kasutasite. Tavalised viimistlusvahendid kuhjavad puidule kihiti pigmentaineid, muutes maja tooni võrra tumedamaks iga kord, kui uue kattekihi palkidele kannate. Lifeline toodete süsteem võimaldab teil valida, kas kasutate maja viimistlemisel pigmenteeritud Lifeline toodet või värvituid, pigmendisisalduseta viimistlusvahendeid Lifeline Advance.
 • Kõik Lifeline peitsid „hingavad“, võimaldades puidul loomulikul teel kuivada, samal ajal kaitstes puitu sademete ja niiskuse imendumise vastu, mis omakorda vähendab pragude tekkimist.
 • Lifeline viimistlusvahendeid on lihtne kasutada, need ei eralda mürgiseid aure, need pole tuleohtlikud ning neid on kerge seebi ja veega puhastada.

Hooldustööd Lifeline välisviimistlusvahendite kasutamisel

Kõigepealt kantakse välisseintele kaks kihti viimistlusvahendit Lifeline Exterior või Lifeline Ultra-2, mis omakorda kaetakse kahe kihi värvitu pinnakattevahendi Lifeline Advance Satini või Glossiga. Maja ülevaatamise ja palkide puhastamistööde käigus hinnake viimistluskihi olukorda, et teha kindlaks alad, kuhu oleks vaja kanda veel üks kiht Lifeline Advance Satinit või Glossi.

Pärast Lifeline toodete kasutamist vajavad hoone välisseinad hooldust vähesel määral, või üldse mitte enne 3–5 aasta möödumist. Kui kohalikud ilmastikuolud on kehvad või kui palkide niiskussisaldus on kõrge (üle 20%), peaks palgid saama lisahooldust.

Hooldustööd peaksid sisaldama järgmist:

 • Hoone ülevaatust iga poole aasta tagant
 • Perioodilisi puhastustöid
 • Hooldusvahendi pealekandmist

Mida oodata?

Välisviimistlusele esitatakse kõrged nõuded. Te ootate, et see kaitseks hoone seinu võimalike temperatuuri kõikumise, tuule, vihma, lume ja päikesevalguse tekitatud kahjustuste vastu. Nimetatud tegurid võivad erineval ajal ohustada teie hoone erinevaid osi. Tüüpiliselt saavad ilmastikutingimuste tõttu rohkem kannatada lõuna- ja läänepoolsed seinad (mis saavad tavaliselt rohkem päikesevalgust ja kuumust), põhja- ja idapoolsemad jälle vähem. Mida madalamale ulatub katus, seda vähem saavad seinad ilmastiku tõttu kahjustusi. Igasugused seinapinnad, mis on avatud korduvatele märja-kuiva tsüklitele, kahjustuvad kiiremini kui kaitstud seinad.

Palgiotsad tuleks hoolikalt üle vaadata, kaitsevahendiga katta ja neid perioodiliselt hooldada. Palgiotsa koredam struktuur imab vett umbes kümme korda paremini kui pikisuunaline puidukiud. Katke palgiotsad tootega Long End Seal™, et vältida probleeme, mis on seotud märja puiduga (kõduseened, puidumädanik, putukakahjustused). Aastaaegade vaheldumisel võib esimestel aastatel esineda puidumahla immitsemist palkidest, mõnikord lausa lõppematult. Puidu viimistlusvahenditega puidumahla immitsemist peatada ei saa. Mahlajooksu saab eemaldada lekkekohal jääd hoides, kitinoaga kraapides või alkoholiga hõõrudes.

Aja jooksul tekivad palkidesse praod. Praod soodustavad tuule ja sademete toodud niiskuse tungimist puitu. Veest läbiligunenud puit paisub või tõmbub rohkem kokku kui kaitstud puit, põhjustades omakorda uusi pragusid. Kindlasti tihendage ülespoole avanevad praod, mis on laiemad kui pool sentimeetrit, kui need on vihmale ja teistele niiskusallikatele avatud. Puidu töötlemiseks sobib Shell-Guard RTU (boraadil põhinev puidukaitsevahend) ja seda tuleks tööpinnale kanda enne nende pragude tihendamist, kuhu vesi on juba juurde pääsenud. Tehke kindlaks, et praod oleksid seest kuivad ja prahist puhastatud.

Märkus: ümarpalkidel tekivad ilmastikust tingitud kahjustused enamasti palgi väliskülje ülemisele poolele, sest see ala on vihmale ja päikesele avatud. Samuti on see pind, kuhu kogunevad õhuga liikuvad saasteained. Tavaliselt märkame mustust ja ilmastikust tingitud kahjustusi kõigepealt just ümarpalkide väliskülje ülemisel poolel.

Inspekteerimine

Enne kui alustada inspekteerimisega, mõned nõuanded:

 • Tehke oma maja kohta joonis, mis on inspekteerimise ajal kaasas. See ei pea olema detailne, vaid tavaline lihtne plaan, kuhu saate kanda juurde märkused juhul, kui on vaja teostada mõni töö.
 • Tehke inspekteerimise ajal pilte. On üsna hämmastav, kuidas silmad petavad, kui miski, mida märkasite varem, kaob täiesti, kui lähete seda uuesti otsima.
 • Koostage nimekiri asjadest, mida peate hoone juures uurima. Lihtne on unustada, mida tegelikult otsisite, kui olete järjega jõudnud kolmanda või neljanda seina juurde.
 • Enne maja ülevaatamist on soovitav palkseinad puhastada.

Olemasolevate Lifeline välisviimistlusvahendite puhastamine

Välisseinte puhastamine on tähtis samm viimistlusvahendite väljanägemise ja eluea eest hoolitsemisel. Hoone välisseintele kogunevad mustuseosakesed ja teised õhuga edasikanduvad saasteained, mis muudavad värvitooni luitunuks ja loovad soodsad kasvutingimused seenparasiitide kasvuks.

Puhastamine on vajalik ka selleks, et maja inspekteerimine adekvaatselt läbi viia, et teha kindlaks välisviimistlusvahendite olukord välisseintel.

Peske välisseinad nii nagu pesete tavaliselt autot. Eesmärgiks on eemaldada saasteained, kahjustamata seejuures välisviimistluskihti. Tööd võib läbi viia järgmisi näpunäiteid silmas pidades:

 • Tugeva mõjuga puhastusained võivad kahjustada viimistluskihti!
 • Vahend Log Wash on spetsiaalselt sellise töö jaoks toodetud. Vahendit kasutades võtke ette väiksepiirilised alad, sest Log Wash peab palgile jääma märja kihina, et puhastustöö tulemusi annaks.
 • Voolikuotsik peab alati piserdama, mitte seinale tugevat veejuga paiskama.
 • Vajadusel kasutage puhastamiseks pehmete harjastega harja või hõõrdepinnata svamme.
 1. Esiteks, tehke seinad märjaks, piserdades neid aiakastmisvooliku ja vastava otsikuga. Töötage alaga, mis on piisavalt suur, et püsida puhastuslahuse all märg 5 kuni 10 minutit.
 2. Kandke puhastuslahus seinale suunaga alt üles. Puhastusvahendit Log Wash on kõige lihtsam seinale kanda madala survega aiapritsiga.
 3. Pärast tööpinna õrnalt ülehõõrumist loputage seinad puhastusvahenditest puhtaks.

Pidage meeles: puhastusvahend kantakse seinale suunaga alt üles ja loputatakse maha suunaga ülalt alla.

Välisseinte inspekteerimisel olge hoolikas

 • Otsige märke tolmust, saasteainetest jmt palgi ülemisel poolel. Puhastage määrdunud pinnad Log Washiga (vt Puhastamine)
 • Tööpinnad, mis on ilmastikuoludele enam avatud:
  • lõuna- ja läänepoolsed seinad, mis saavad harilikult rohkem päikest;
  • seinad, mis on valdavate tuulesuundade poole, saavad rohkem sademeid ja tolmu.
 • Otsige märke ilmastiku tõttu kannatada saanud välisviimistluskihist. Tavalised kahjustused:
  • viimistluskiht on luitunud;
  • veeplekid ilmastikutingimustele avatud seintel;
  • märjad palgiotsad.

Märkus: tehke kindlaks, et ükski kastmisseade ei suunaks vett hoone seintele, ka tuulise ilmaga mitte.

 • Kontrollige välisviimistlust. Kui viimistluskiht on luitunud või läike kaotanud, tuleks kahjustunud seinale kanda hooldusvahendit Lifeline Advance.
 • Kui värv on luitunud, on aeg kanda seinale pigmentainetega Lifeline peits.
 • Otsige jälgi kõdunemisest või hallitusest:
  • viimistluskihi pealispinnal (on see ehk maha pestud?);
  • viimistluskihi all.
 • Täitke ülespoole avanevad praod (0,5 cm ja laiemad) vahendiga Check Mate (kõigepealt tuleks praod töödelda Shell-Guard RTU-ga.)
 • Uurige hoolikalt palke, et neil poleks märke niiskusest (luitunud või pehmenenud puit).
 • Erilist tähelepanu tuleks pöörata palgiotstele ja nendele palgi osadele, mis ulatuvad katuse alt välja.
 • Kontrollige üle palkide ühenduskohad ja erinevate tihendusvahendite kokkupuutepinnad (Perma-Chink, Energy Seal, Check Mate) palkidel, akende ja uste ümbruses, räästajoonel ja kõigis kohtades, kust külm õhk või niiskus võiksid hoonesse tungida. Vajadusel tuleks läbi viia hooldustööd.

Kui niiskus osutub probleemiks, pakub vahend Shell-Guard kaitset puidumädaniku ja putukakahjustuste vastu. Lähema informatsiooni saamiseks kontakteeruge ettevõttega Perma-Chink Systems.

Hooldustööd LIFELINE vahenditega

Puidupinda tuleks töödelda Lifeline hooldusvahenditega, kui viimistluskiht on kaotanud läike või see laseb vett läbi. Pidage meeles, et alati pole vaja hooldusvahendiga katta kogu hoonet. Vahendit võib kanda ka üksnes nendele seintele, mis vajavad täiendavat hooldust.

Kui viimistluskiht on luitunud ja värvitoon pole enam õige, on aeg kanda seintele pigmentainetega Lifeline Exterior või Lifeline Ultra-2, et õige värvitoon taastada. Need vahendid annavad ka kaitset, mida üksnes pigmentained võivad hoonele pakkuda. Eriti oluline on see seinte puhul, mis on avatud otsesele päikesevalgusele. Seejärel kantakse seintele värvitu viimistlusvahend Lifeline Advance Satin või Gloss.

Kui värvitoon on õige, kuid viimistluskiht on kaotanaud läike, tuleks seinale kanda uus kiht hooldusvahendit Lifeline Advance Satin või Gloss, ja probleem ongi lahendatud.

Ettevalmistustööd

Kontrollige üle kõik puidupinnad, et näha, kas neil on märke viimistluskihi lagunemisest, kõdunemisest, mustusest, hallitusest või parkaine plekkidest. Kõduseente- ja hallitusplekid on tavaliselt ümmargused ja selgelt piiritletud servadega, samal ajal kui parkaine plekid on ebaühtlase kujuga.

Kui kõduseene kahjustus on hooldamata puidul või viimistluskihi peal, peaks Log Wash sellised värvimuutused kergesti maha pesema. Ainus vahend, millega on võimalik parkaine plekke eemaldada, on Oxcon, oksaalhape. Kui värvitooni muutused on viimistluskihi all, tuleb hooldustöödeks viimistluskiht sellel kohal eemaldada, et kahjustustele ligi pääseda. Kahjustatud puitu tuleb hooldada vastava restaureerimisvõttega. Lähema informatsiooni saamiseks kontakteeruge ettevõttega Perma-Chink Systems. Kui märkate niiskuse tõttu tugevalt kahjustatud puitu (tumenenud puit, tõsine kõdu- või hallituseplekk), eemaldage niiskuseallikas ja töödelge puitu Shell-Guard RTU-ga, et vältida puidumädaniku teket.

Jälgige hoolikalt kõiki juhendeid tootesiltidel ettevalmistustööde ja toodete tööpinnale kandmise kohta, et kindlustada tööle ja tootele ning viimistlustulemusele optimaalseim kasutegur. Lugege juhtnöörid läbi enne töö alustamist.

Pidage meeles, eesmärgipärane ettevalmistus on oluline, sest viimistluskiht tõstab esile puidu tekstuuri ja elimineerib kahjustavad tegurid.

Vana viimistluskiht

Kui viimistluskiht puidul on väga vana, peaksite kõigepealt üle vaatama ja hinnangu andma kohtadele, mis tekitavad enim muret. Vajutage vanale viimistluskihile kümmekond sentimeetrit maalriteipi. Eemaldage teip ja vaadake kleepuv pool üle. Kui teibile on kleepunud üsna vähe vana viimistluskihti, võib seda suure tõenäosusega kasutada põhjaks uuele Lifeline viimistlusvahendile. Kui teibi külge jääb silmatorkavalt palju vana viimistlusvahendit, tuleks see enne uue vahendi puidule kandmist kindlasti eemaldada. Tööks sobib mitmeti Eazu Strip või PCSI S-100. Töömeetodi valik sõltub viimistluskihi olukorrast, palkide tihenduskihtide terviklikkusest, kohalikust ümbritsevast keskkonnast ja töötegija eelistustest. Üldiselt hõlmab selline töö üht järgmistest töövõtetest:

 • survepesu
 • liivapaberiga lihvimine
 • keemiliste eemaldusvahendite kasutamine
 • maisipuistemeetodi kasutamine

Survepesu on üsna tavaline meetod hoonete puhul, millel on tihked tihendussüsteemid, mis takistavad veel majja tungida. Selle töövõtte puhul ei kasutata keemilisi vahendeid, kuid survepesu võib jätta palkidele teralise pinna ja lahtiseid puidukiude. Viimaseid saab eemaldada liivapaberiga kergelt hõõrudes või harja kasutades.

Liivapaberiga hõõrumine ja lihvimine on samuti „keemiavabad“ töövõtted vana viimistluskihi eemaldamiseks. Töövõtte miinuseks on suur töö- ja ajakulu.

Keemiliste vahendite kasutamine eeldab tavaliselt survepesuri kasutamist, et vana või kahjustunud viimistluskiht tõhusalt eemaldada. Meie pakume vahendeid, mis on suhteliselt keskkonna- ja kasutajasõbralikud. Töövõtte miinuseks on kemikaalidega töötamine ja survepesu korral avalduvad järelefektid (vt eespool).

Maisipuiste kasutamine kogub populaarsust. Töövõte eemaldab tõhusalt vana viimistluskihi, raiskamata selleks vett või kemikaale. Selle töövõtte eeliseks on fakt, et pärast töö lõpetamist on tööpind kuiv ja võtab uue värvitu viimistlusvahendi Prelude väga hästi omaks. Töövõtte miinuseks on puistepuru hilisem koristamine ja äraviskamine, lisaks põhjustab töövõte mõningast kiudude teket palgipinnale ja mõnikord ka pindude väljalöömist. Puidupinda võib siluda samade võtetega nagu pärast survepesu.

Puidu hallinemine – on põhjustatud UV-kahjustustest ja seda saab eemaldada liivapaberiga lihvides või survepesuga koos Wood ReNew või Oxconiga. Kui puit on kuiv, kuid hall, on Oxcon kõige lihtsam valik olukorra parandamiseks. Kui puit on lisaks ka määrdunud või õline, on Wood ReNew parim vahend saasteainete eemaldamiseks ja puidu loomuliku tooni taastamiseks.

Saeveski vaap – uuel puidul võib see põhjustada tõsiseid probleeme viimistlusvahendite kestvusele. Eemaldage vaabakiht liivapaberi, survepesu või vaabaeemaldusvahenditega, mida pakub teie kohalik ehitusvahendite kauplus.

Lihvimine – kui puitu lihvite, ärge kasutage teraskäsna. See jätab puidule väikesed teraseosakesed, mis põhjustavad hiljem roosteplekke viimistluskihil.

Roosteplekid – kui katmata puidul on naelte, plekiribade või teiste allikate põhjustatud roosteplekke, puhastage need Oxconiga. Kui kasutate Oxconi, töödelge alati kogu sein. Ärge kasutage vahendit üksikutes punktides.

Kõduseened ja hallitus – kui kõduseene ja hallituse plekid tekivad viimistluskihi pinnale, eemaldage need Log Washiga. Ärge kunagi kasutage majapidamises kasutatavaid pleegitusvahendeid, sest need kahjustavad viimistluskihti ja puitu. Töötlemata puidule kantud Wood ReNew eemaldab kõdu- ja hallitusseente tekitatud kahjustused.

Märkus: Kui kasutate Log Washi, Wood ReNew’d või mõnd puhastuslahust, alustage puhastusvahendi pealekandmist kõige madalamast palgist ja suunduge tööga ülespoole. Loputage ülalt alla. See väldib „triipude“ teket puhastamise käigus.

NÕUANDEID LIFELINE TOODETE KASUTAMISEKS

 • Boraadil baseeruvaid kaitsevahendeid nagu Shell-Guard, Shell-Guard RTU või Armor-Guard kantakse puidule enne Lifeline tooteid. Kui tööjuhendeid ei järgita, võivad tagajärjeks olla lisakulutused ja lisatöö.
 • Lifeline tooteid võib puidule kanda pintsli või vaakumpihustiga. Kasutage pihustamisel vahendi pihustamiseks sobilikku otsikut. Kõrge kvaliteediga pintslid teevad tulemuse tõhusamaks ja väljanägemise professionaalsemaks.
 • Viige alati läbi värvitest, eriti kui puidupinnad on töödeldud puistemeetodiga. Test peab olema läbi viidud sama tüüpi ja samamoodi ettevalmistatud puidul kui seinad, millele kavatsete vahendit kanda. Mida tahumatum ja poorsem on puidu pind, seda tumedamaks muutub viimistlusvahendi värvitoon. Soovitav on kasutada kõigepealt Prelude värvitud eeltöövahendit, et takistada pigmenteeritud peitsi liigset imendumist.
 • Kui kannate Lifeline toote seinale pihustiga, aitab hilisem pintseldamine (veel märja Lifeline toote pintseldamine pärast seinale pihustamist) vältida värvi nõrgumist ja selle liigset puitu imendumist. Järelpintseldamise on nõutud töövõte, et viimistlusvahend ühtlaselt puidupinnale kanduks ja võimalikult hästi puitu kaitseks. Kõik värvinired tuleks otsekohe üle pintseldada ja jälgida õigeid kulunorme.
 • Lifeline tooteid ei tohiks kunagi vedeldada ega lahjendada.
 • Kandke Lifeline puidule, kui õhutemperatuur on 0–32 kraadi. Vältige tööd otsese päikesevalguse käes. Kui vahendi pealekandmistöödesse tuleb vahe, tehke paus mingi järgu lõpus, nagu aknani või nurgani jõudes. Palgi keskel tööd peatada ei tohiks.
 • Kui töö tegemiseks on vaja mitut mahutit, tuleks erinevate mahutite sisu kokku kallata ja ühtlase tulemuse saamiseks läbi segada.
 • Vahendit tuleks enne kasutamist ja ka töö käigus korralikult segada, et vältida settimist. See kehtib KÕIGI viimistlusvahendite puhul, kaasa arvatud värvitud pealiskihi vahendid!
 • Esimene Lifeline peitsi kattekiht peaks olema arvestatud kulunormiga u 3,5 l / 30–40 m2 siledale puidupinnale (koredamatel pindadel kulub peitsi rohkem). Järgnevad kihid tuleks arvestada kulunormiga u 3,5 l / 50–70 m2. Arvestage kalkuleerimisel hoolikalt kulunorme ja kattekihtide arvu.
 • Õhukesed ja ühtlased kihid annavad parima tulemuse. Puidule ei tohiks jääda Lifeline toote silmatorkavalt paksu laiku.
 • Ärge mitte kunagi toonige ega lisage värvi Lifeline värvitutele toodetele (Lifeline Advance Satin või Gloss).
 • Veidi pintslisse investeeritud lisaraha tagab korraliku lõpptulemuse. Ärge vales kohas kokku hoidke!

Lifeline Ultra-2 kasutamine

Lifeline Ultra-2 kantakse puidule kahe kihina.

Kandke tööpinnale esimene kiht vahendit. Oodake vähemalt kaks tundi sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest, et esimene kiht korralikult kuivaks. Seejärel kandke peale teine kiht, et tulemuseks oleks klassikaline Lifeline tootega saavutatud hoone välimus.

Seejärel tuleks kuivanud vahendile kanda üks või kaks kihti Lifeline Advance värvitut pinnakattevahendit.

Värvitu välisviimistlusvahendi Lifeline Advance Satin kasutamine

Lifeline Advance Satin on värvitu pinnakattevahend, mis annab lisakaitse ilmastikutingimuste, kõdunemise ja UV-kiirte vastu, seega pikendades peitsi eluiga. Kandke tööpinnale üks või kaks kihti vahendit.

Hooldavad pinnakattevahendid Lifeline Advance, Lifeline Exterior ja Lifeline Ultra-2 võib kanda otse Lifeline Advance kattekihile. Vahel võib osutuda vajalikuks vanad viimistlusvahendi kihid täielikult eemaldada ja kanda tööpinnale uus kiht Lifeline toodet.

Värvitu välisviimistlusvahendi Lifeline Advance Gloss kasutamine

Lifeline Advance Gloss annab läike puidule, mida on eelnevalt peitsitud Lifeline Exteriori või Lifeline Ultra-2ga. (Me ei soovita kasutada Lifeline Advance Glossi toodetel Pickled White (EX 150), Seagull (EX 152) ega teistel valgetel või valgega segatud peitsidel.)

Tavaliselt piisab ühest või kahest Lifeline Advance Glossi kihist, et tekitada palgipinnale peegelduv läige.

Hooldavad pinnakattevahendid Lifeline Advance Gloss, Lifeline Exterior ja Lifeline Ultra-2 võib kanda otse olemasolevale Lifeline Advance kattekihile. Vahel võib osutuda vajalikuks vanad viimistlusvahendi kihid täielikult eemaldada ja kanda tööpinnale uus kiht Lifeline toodet.

Värvituid välisviimistlusvahendeid Lifeline Advance Satin või Gloss kasutatakse pigmentaineid sisaldavatel viimistlusvahendite kihtidel ja need ei ole mõeldud kasutamiseks eelnevalt kastmata puidupindadel.

Lifeline Interiori kasutamine

Optimaalse tulemuse saamiseks pihustage vahend puidule ja pintseldage tööpinda. (Me soovitame kindlasti kasutada UV Boosti esimesel Lifeline Interiori kihil.) Oodake vähemalt kaks tundi sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest, et esimene kiht kuivaks, ja kandke seejärel seinale teine kiht Lifeline Interiori, või Acrylic Glossi või Stainit. Parima tulemuse annab õhuke ja ühtlane värvikiht.

Acrylic Glossi ja Acrylic Satini kasutamine

Kasutage kiiresti kuivavat ja läikivat viimistlusvahendit tihendatud ja peitsitud puidul. Vahendit võib kasutada tisleritoodete, puidutoodete, simsside, mööbli ja siseruumide palkide viimistlemisel. Acrylic Gloss / Satin laotub pindadel kergesti ja ühtlaselt.

Tihendusvahend (värvitu või värviline) Lifeline Interior (soovitav kasutada kindlasti koos UV Boostiga) suurendab Acrylic Glossi / Satini töökindlust. Kandke esimene kiht Acrylic Glossi / Satinit tihendatud puidule. Tööpinnale tekkinud värvinired tuleb kohe pintsliga tasandada. Kui soovitakse lisakihte, tuleb eelmistel kihtidel lasta korralikult kuivada. Siledama lõpptulemuse ja parema haakumise saamiseks võib eelmise kihi kuivanud pinda kergelt lihvida peeneteralise liivapaberiga. Teraskiust lihvimisvahendeid ei soovitata kasutada, sest need võivad eraldada terasest tükikesi ja põhjustada hiljem viimistluskihil roosteplekke.

Acrylic Glossi / Satini kattekiht peaks olema arvestatud kulunormiga u 3,5 l / 30–40 m2 siledale puidupinnale ja tihendatud ning töödeldud pinnale u 3,5 l / 50–70 m2.

Koristamine

Koristustöid tuleks alustada niipea kui võimalik. Järgige tootja soovitusi, kui puhastate töövahendeid. Soe seebivesi puhastab kõik veel kuivamata Lifeline tooteplekid.

Lifeline peitsid ja pinnakattevahendid, mis on juba kuivanud, saab pehmendada alkoholiga ja seejärel eemaldada sooja veega. Kasutatud tühjad konteinerid tuleks ladustada vastavalt kehtivatele prügikäitlemisseadustele. Tühje mahuteid ei tohi mitte kunagi kasutada toiduainete ega joogivee hoidmiseks.

Ladustamine

Lifeline, Acrylic Gloss ja Acrylic Satin tuleks ladustada varju otsese päikesepaiste eest ja neid ei tohiks lasta läbi külmuda. Kasutamata jäänud vahendeid hoidke tihedasti suletud mahutites. Soovitame ära visata Lifeline toote, mis on seisnud üle aasta. Lähem informatsioon ettevõttelt Perma-Chink Systems.

OLULINE TEAVE

Alati viige enne tööga alustamist puidul läbi värvitest, eriti juhul, kui hoonet on puistemeetodiga töödeldud. (Sellistel pindadel võiksite kasutada toodet Prelude.) Test peaks kindlasti saama läbi viidud sama tüüpi ja samal meetodil ettevalmistatud puidul nagu seinad, mida kavatsete vahendiga katta.

Tavaliselt saab lõplik toon seda tumedam, mida koredam on puidupind.

Kõigi meie peitside ja viimistlusvahendite tooninäidiseid saab vajadusel näha. Helistage meile või saatke e-kiri.

Kulunormid 3,5 l kohta (siledad puidupinnad)

Lifeline Ultra-2

30-40 m2, esimene kiht
50-70 m2, teine kiht

Lifeline EXterior

30-40 m2, esimene kiht
50-70 m2, teine kiht

Lifeline Advance Gloss and Satin

70-90 m2

Lifeline INterior

30-40 m2, esimene kiht
50-70 m2, teine kiht

Acrylic Gloss and Satin

30-40 m2, katmata puit
50-70 m2, töödeldud puit

Lifeline Endure Deck Finish

13-18 m2, esimene kiht
22-30 m2, teine kiht

Järgmine tööjärk: TIHENDAMINE


 

1. TÖÖJÄRK: RESTAUREERIMISTÖÖD

Restaureerimiseks mõeldud tooted vanade viimistlusvahendite eemaldamiseks ja määrdunud puidule uue ilme andmiseks

2. TÖÖJÄRK: HOOLDAMINE

Erivahendid puidu kaitsmiseks sipelgate, kahjurputukate, puidumädaniku, kõduseente ja kopituse vastu

3. TÖÖJÄRK: PEITSIMINE

Viimistlusvahendid teie palkmaja kaitsmiseks ja kaunistamiseks

4. TÖÖJÄRK: TIHENDAMINE

Puidu vajumisega kohanduvad tihendusained teie palkmaja kaitsmiseks ilmastikutingimuste vastu

Scroll to Top