4. Tööjärk

TIHENDAMINE JA PRAGUDE TÄITMINE

Palkmajade ehitamisel ja hooldamisel kasutatakse kaht tüüpi hermeetikuid, need on:

Välised hermeetikud:

Perma-Chink (meenutab välimuselt traditsioonilist müürimörti) ja Energy Seal (sulandub palgitooniga ühte ja peidab seina ühenduskohad). Väliseid täitevahasid kasutatakse pärast järjestatud palkide paigaldamist ja need jäävad silmaga näha, kui ehitustööd on lõppenud.

Sisemised hermeetikud:

Stack-n-Seal (eriotstarbeline täitevaha, mida kasutatakse järjestatud palkide kokkupuutepindadel) ja Gasket Tape (tihendriba). Sisemisi hermeetikuid kasutatakse palkide järjestamise ajal ja neid pole ehitustööde lõppedes silmaga näha.

Et täitevaha kasutamisest maksimaalset kasutegurit saada, järgige alljärgnevaid juhtnööre:

Palkide ettevalmistamine:

Täitevahaga kaetavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja puidust. Ärge kandke hermeetikuid vahatatud ega õlitatud pindadele. Plekid ja varem kasutatud täitematerjalid võivad vaha kinnitumist segada ja väljanägemise rikkuda. Kui kahtlete, helistage meile või tehke kinnitumistest.

Ilmastikutingimused:

Vältige liiga külma või liiga kuuma ilmaga hermeetiku kasutamist. Väga palava ilma korral (eriti kui õhuniiskus on väike) on parem täitevaha varju alla tõsta. Samuti üritage vaha kasutada nii palju kui võimalik enne kilekorra tekkimist hermeetikule. Vältige töötamist täitevahaga, kui temperatuur on üle 30° ja ka siis, kui töödeldav pind on otsese päikesevalguse käes.

Madalate temperatuuride korral töötades ärge kunagi kandke täitevaha jäätunud pindadele. Perma-Chinki, Energy Seali ja Stack-n-Seali võib kasutada, kui temperatuur on tõusnud vähemalt 5°-ni. Pidage meeles, et miinuskraadid võivad kinnitumisprotsessile ja seega ka hermeetiku toimele ebasoodsalt mõjuda. Miinuskraadid pikendavad ka kuivamisaega.

Pärast Perma-Chinki ja Energy Sealiga töötlemist tuleb pindu kaitsta vee ja vihma eest, kuni vahend on korralikult kuivanud. Unustada ei tohi ka kaitset vihma korral katuselt alla valguva sademevee eest.

Hermeetik ja tihendusriba:

Et Perma-Chink või Energy Seal jääksid tihedaks, samal ajal säilitades palkide vajumise ajal võime pingulduda ja kokku tõmmata, tuleb vaha paigaldada nii, et kahe puitpinna vahele tekiks elastsest tihendusribast ja vahast korralik tihenduskiht (vaata jooniseid A ja B). Tihendusriba kasutamise üks eesmärke on takistada hermeetikul laiali valguda, moodustades sel moel palkide vahele elastse ja ühtlaselt paksu tihenduskihi.

Tihendusribad:

Kasuta hermeetiku pealekandmisel tihendusriba, nagu õpetati eelnevas punktis. Tihendusribaks võib kasutada tooteid Backer Rod või Grip Strip, kuid see võib olla ka paksem maalriteip, õhem niiskuskindel liist või muu materjal, mida pakub palkmaja tootja. Tehke kindlaks, et materjal selleks otstarbeks kindlasti sobib (vt Märkus allpool, samuti Väldi õhumulle)

Märkus:

Avastasime, et kui seinad jäävad mingil põhjusel kõrge temperatuuri kätte, võib EPS-isolatsioonimaterjal tihendusvaha taga sulama hakata. Kui see juhtub, muutub tihenduskihi välimus inetuks, kuid muul viisil see vaha ei mõjuta. EPS-materjalide sulamistemperatuur on kõigi küsitletud tootjate väitel sarnane, nii ei saa me soovitada, et eelistaksite ühe tootja EPS-materjali teise tootja omale. Fooliumkattega EPS-isoleermaterjali pakub vähemasti üks tootja, ning see materjal meie katsete ajal ei sulanud. Sarnast omadust pole kunagi märgatud Grip Stripi ega Backer Rod toodete puhul. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Perma-Chink Systems esindaja või kodumaise palkmaja tootja poole.

Tihendusvaha jaoks jäetav ruum:

Et tihenduskiht saaks optimaalne ja võimaldaks palkide vajumist, peab tihendusvaha jaoks jätma küllaldaselt ruumi. Näiteks kui eeldate, et palk vajub 1/8 mõõtu palkide ühenduskohas, peaks tihenduskihi jaoks jäetav ruum olema 1/2 mõõdust (neljakordne eeldatav koefitsent). Mida laiem vahe tihenduskihile jääb, seda väiksem on tõenäosus, et palgi vajumine tihenduskihti lõhub. Meie töö jooksul saadud kogemused näitavad, et parima suhte annab kuuendik palgi diameetrist, näiteks palgi diameeter 20 cm : 6 = 3,3 cm tihenduskihi laiuseks. Selle reegli järgimine annab parimaid tulemusi palkide vajumist silmas pidades.

Õhumullide vältimine:

Elastomeersed tihendusvahad võivad tekitada tööpinnale õhumulle, kui vaha kantakse ebasobivale pinnale, mida on eelnevalt töödeldud teatud tihendusvahenditega, kuid ka ebasobiva tihendusriba kasutamisel või liiga kuuma ilma korral. Otsese päikesevalguse kätte jäävad seinad tuleks katta , kuni tihendusvaha on vähemalt osaliselt kuivanud. Hilisemat korrektset seina välimust silmas pidades on õige tihendusriba materjali valik ülioluline.

KASUTAGE:

 • Grip Strip tooteid
 • Backer Rod tooteid
 • fooliumkattega EPS-isoleermaterjale
 • niiskuskindlat maalriteipi
 • tihendusriba materjale, mida soovitab teie palkmaja tootja

ÄRGE KASUTAGE:

 • pressitud polüstüreenmaterjale (põhjustavad õhumulle)
 • värvitud tihendusliiste (põhjustavad õhumulle)
 • materjale, mille suhtes teil pole täit kindlust. Kui te ei tea, kas materjal tekitab probleeme või mitte, ärge parem seda kasutage!

Kasutage korralikke tööriistu:

Enne alustamist pange kõik vajalikud tööriistad käepärast valmis. Need peaksid olema puhtad ja heas töökorras. Spetsiaalselt tihendusvahade pindadele kandmiseks mõeldud tööriistad teevad töö lihtsamaks ja kiiremaks ning tagavad tulemuse professionaalse väljanägemise. Perma-Chink Systems pakub abivahendeid, tööriistu ja muud tööks vajalikku alljärgnevalt:

 • Grip Strip ja Backer Rod vahendid, erinevad suurused kõigi palgitüüpide tarvis
 • Spetsiaalsed noad ja lõiketerad EPS-isoleermaterjali lõikamiseks
 • Suure- ja väiksemahulised tootekotid
 • Manuaalsed ja suruõhuga tootepüstolid ja abivahendid
 • Kõrgekvaliteetsed tihtimispüstolid
 • Praotäitemasinad suuremahuliste tööde jaoks professionaalsele ehitajale
 • Suur valik labidaid ja spaatleid

Lõppviimistlus:

Perma-Chinki ja Energy Seali tihenduskihte on lihtne viimistleda. Piserdage märjale vahakihile veidi vett ja seejärel siluge soovitud sileduseni (vt fotod 1 ja 2).

Tihendusvaha kiht peab jääma tihedalt vastu puitu ja katma tihendusriba või ühenduskoha vähemalt sentimeetri paksuselt. See võimaldab vahendi korralikku kinnitumist puidupinnale. Ka tihenduskihi paksus peab olema vähemalt sentimeeter, arvestades kokkutõmbumist kuivamise ajal.

 

Seina puhastamine:

Meie veepõhiseid tihendusvahasid saab puidupinnalt eemaldada seebi ja veega nii kaua, kuni need on veel märjad. Kui hermeetik on kuivanud, on seda raske eemaldada. Seepärast on oluline puhastada kõik plekid kohe töö käigus.

Tihendusvahade ladustamine:

Vahanõusid ja tuube peab säilitama mõõdukal temperatuuril. Vältige kuuma suvist päikesevalgust ja miinuskraade. Kuigi tihendusvahad kannatavad teatud määral temperatuuri kõikumist, on siiski parem, kui neid ei lasta läbi külmuda. Kui see siiski juhtub, on parem hoida neid külmas kuni kasutamiseni, mitte lasta toodetel korduvalt külmuda ja siis taas sulada.

Hoidke tooteid eemal kuuma kiirgavatest allikatest nagu ahi või kamin.

KANTPALKSEINTE TIHENDAMINE

Vahtliistudega tihendussüsteemid

Paljud valmispalkmajade pakkujad kasutavad tihendusribana EPS-materjale, mis paigaldatakse palkide ühendamise ajal. Teised jälle jätavad tihendamisliistu paigaldamise majaomanikule või ehitusfirmale teha, enne tihendusvaha kasutamist. Tihendusriba peaks paigaldama vastavalt palkmaja tootja juhenditele. (vt märkust punktis 4). Tihendusriba peaks olema ühtlaste mõõtudega ja mahtuma ühtlaselt palkidevahelisse soonde nii, et ei jääks tühikuid ega palgivahest väljaturritavaid kohti (vt foto allpool).

Foto 3
Foto 3

Kõik tihendusriba kinnitamiseks kasutatavad fiksaatorid peaksid olema roostekindlad. Kinnitusmaterjalid (liim) ei tohi valguda tihendusriba esiküljele, sest see võib hiljem tekitada komplikatsioone tihendusvaha kuivamise ajal. Tihendusribade otsad kaetakse niiskuskindla maalriteibiga. Mida siledam jääb tihendusriba pind, seda siledam jääb hiljem vahakiht.

Jäikade tihvtidega tihendussüsteemid

Paigaldage tihvtid vastavalt palkmaja tootja instruktsioonidele. Tihvt peaks jääma tihedalt vastu ülemist ja alumist palki, tihvtide vahele ei tohi jääda tühikuid. Mõni tootja jätab palgi alumisele küljele tihvti jaoks soone, mis jätab tihvtile liikumisruumi palgi vajumise korral (vt joonis C). Katke tihvtide ühenduskohad ja võimalikud tühikud teibiga.

Joonis C

 

Vana müürimört

Perma-Chinki võib kanda vanale müürimördile. Siiski oleks kõige parem vana mördikiht eemaldada ja palgipinnad puhastada. Seejärel tuleks paigaldada oludele vastav tihendusliist. Kui vana mördikiht püsib kindel ega pudise, võib sellele kanda Perma-Chinki kihi, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • Mördikiht on kuiv.
 • Mördikihist väljapoole jääb vähemalt sentimeeter puhast puidupinda uuele vahakihile.
 • Tühikud mördikihis on täidetud sobiliku täitematerjaliga. See kehtib ka pragude kohta, kus mört võib olla palkide vahel osaliselt välja pudenenud.
 • Kogu vana mördikiht on kaetud niiskuskindla maalriteibiga, et vältida hilisemaid õhumulle vahakihil.

Valmisseinte tihendamissüsteemid

Paljud valmisseinte tootjad freesivad palgile soone, et tihendusmaterjalid hõlpsamini kinnituks. Kui soon on sügavam kui sentimeeter, tuleks soone põhja paigaldada tihendusriba nii, et vahale jääks vähemalt sentimeeter. Järgige tootja juhiseid.

Tihendusriba katmiseks kasutage jällegi niiskuskindlat maalriteipi. Kui soone sügavus tihendusriba ei võimalda, katke teibiga üksnes soone vertikaalne pind, et vältida õhumullide teket vaha pinnale (vt eespool punkti 3, Hermeetik ja tihendusriba).

Olge hoolikas, et te ei kataks teibiga soone horisontaalseid servi, mis peavad jääma tihendusvahale kinnitumispinnaks (vt foto 4).

Foto 4

 

Tihendusvaha kasutamine (kantpalgid)

 • Kui te pole varem tihendusvahaga töötanud või kui tahate hoida palgid võimalikult puhtad, võite tihendusvahale mõeldud tööpinna servadesse paigaldada maalriteibi, enne kui hakkate materjali tühikutesse kandma. Teip tuleb kindlasti eemaldada enne, kui vahakiht tahkuma hakkab! Kui teibi eemaldamisega liiga kaua oodata, võib osa tihendusvaha koos teibiga ära tulla.
 • Vajutage vajalik arv vaharidu tihendussoonde (vt foto 5). Kui ridu mahub kõrvuti mitu, peavad need olema tihedalt üksteise vastas, et vältida õhutaskuid (vt foto 6). Korraga kandke soonde umbes paari meetri jagu vaha. Kui vaha hakkab tahkuma, on raske seda hiljem viimistleda.
 • Piserdage tihendusvaha kiht kergelt veega üle ja alustage viimistlemist vahakihi keskelt servade poole (vt foto 7). Vahakihi paksus peaks kogu soone pikkuses olema ühtlane (mitte õhem kui sentimeeter). Pigem võib vahakiht olla paksem kui õhem. Perma-Chinki ei pea siiski panema paksemalt kui sentimeeter, olenemata soone sügavusest. 

  Foto 7

Tihendusvaha kasutamine ümarpalkseintel

Tihendusribasüsteemid

Kasutage alati asjakohast materjali tihendusribaks. Grip Strip on spetsiaalselt toodetud tihendusribaks ümarpalkidele. Kui kasutatakse tavamõõtudes tihendusriba, peab servad viltu lõikama, et kindlustada parem haakumine palgipinnaga. Lihtne on ka lõigata laiem Backer Rod pooleks ja paigaldada see nii, et lamedam serv jääb väljapoole. Kui kasutate ümarat tihendusriba, on raske vaha siledaks viimistelda ja õiget kogust tihendusvaha soone keskpaika kanda.

Vajutage õigesse mõõtu lõigatud tihendusriba kindlalt paika (vt fotod 8 ja 9). Tihendusriba ei tohi jääda soonest väljapoole. Väljaturritavad ribaosad võivad põhjustada liiga õhukesi kohti vahakihis. Kui vajalik, fikseerige tihendusriba roostekindlate kinnitusmaterjalidega. Need ei tohi valguda tihendusriba esiküljele, sest see võib hiljem tekitada komplikatsioone tihendusvaha kuivamise ajal. Tihendusribade ühenduskohad ja tühikud kaetakse niiskuskindla maalriteibiga, et tühikud ei jääks vaha kuivamise järel näha.

Vana müürimört

Nagu kantpalkide puhul, võib ka ümarpalkide korral katta vana müürimördi Perma-Chinkiga. Vaadake juhtnööre eelmisel leheküljel.

Tihendusvaha kasutamine (ümarpalgid)

 • Vajutage vajalik arv vaharidu tihendussoonde. Kui ridu mahub kõrvuti mitu, peavad need olema tihedalt üksteise vastas, et vältida õhutaskuid. Vaharea pikkus hilisemat viimistlemist silmas pidades sõltub suuresti temperatuurist, õhuniiskusest, tuulest, päikesest, vahasoone laiusest ja vahataja kogemustasemest. Nii võib vaharea pikkus erinevates tingimustes olla alates paarist meetrist kuni muu valitud pikkuseni, enne kui vaha hakkab kilekorda peale võtma ja tahkuma. Liiga pikk viivitamine võib tekitada viimistlemisel komplikatsioone. Siseruumis vahatamisel tekib kile vahale üldjuhul palju hiljem. Kuivama hakanud vaha puhul aitab vahapinna kerge niisutamine.
 • Sile või tekstuurne viimistlus sõltub majaomaniku eelistustest. (Märkus: Kui olete tihendusribana kasutanud ümarat Backer Rodi, tasub meeles pidada, et tihendusriba kuju lükkab vaha keskelt ära ja vahakiht tihendusriba keskel jääb liiga õhuke – vt joonist D. Jälgige hoolikalt vahakihi paksust.)
 • Piserdage tihendusvaha kiht kergelt veega üle ja alustage viimistlemist vahakihi keskelt servade poole (vt foto 7). Vahakihi paksus peaks kogu soone pikkuses olema ühtlane (mitte õhem kui sentimeeter). Pigem võib vahakiht olla paksem kui õhem, et vastu pidada palkide vajumisele. Perma-Chinki ei pea panema paksemalt kui sentimeeter, olenemata soone sügavusest.

  Joonis D

Kitsaste soonte, akna- ja ukseavade ning ühenduskohtade tihendamine Energy Sealiga

Kui lõplik soonelaius on kitsam kui kaks ja pool sentimeetrit, võiks kasutada Energy Seali. Energy Seali hea kinnitumisvõime ja pikk eluiga on hea valik. Siinkohal mõned juhised, kuidas Energy Seali kasutamisel maksimaalset tulemust saada:

 • Tihendusriba peaks hermeetiku all kasutama alati, kui soon seda vähegi võimaldab (vt joonised A ja B). Tavaline viga, mida koduseinte tihendamise juures tehakse, on kõigi (ka suurte) avade täitmine hermeetikuga. Energy Seal on toodetud nii, et selle koostis võimaldab palkide vajumisega kohanduda. Kui Energy Seali kiht on aga liiga paks, kaotab see võime palgi liikumisele järele anda, rebendudes puidu pinnalt lahti (nagu paks kummiriba). Energy Seali ei peaks kunagi puidule kandma paksemalt kui sentimeeter (vt foto 10).

  Foto 10
 • Kui täidetakse tühimikku või ühenduskohta, peab hermeetiku jaoks jääma ka pisut lisaruumi, et kohanduda palkide vajumisega. Näiteks kui eeldate, et palk vajub 1/8 mõõtu palkide ühenduskohas, peaks tihenduskihi jaoks jäetav ruum olema ½ mõõdust (neljakordne eeldatav vajumise mõõt). Mida laiem vahe tihenduskihile jääb, seda väiksem on tõenäosus, et palgi vajumine tihenduskihti lõhub. Eriti oluline on seda arvestada ümarpalkide tihendamise puhul.
 • Vältige Energy Seali kasutamist vanadel butüül-tüüpi tihvtidel. Et Energy Seal tihendusmaterjalina tõhusalt toimiks, peab see kinnituma otse puidule. Kui kasutate Energy Seali olemasolevatel tihvtidel, on tulemus enamasti kehvavõitu. Lisaks võib ainete omavaheline keemiline sobimatus tekitada Energy Seali pinnale õhumullid. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitav vanad tihvtid kraabitsaga eemaldada.

Energy Seali kasutamine

 • Tehke kindlaks, et puidupind oleks puhas õlist, vahast, vanadest tihvtidest ja muudest vanadest jääkidest.
 • Paigaldage tihendusriba soonde või ühenduskohta. See peab täpselt sobima nii, et vahale jääks sentimeetri jagu ruumi puidule kinnituda. Kui kasutate ümarat Backer Rodi, mõõtke vahakihi paksust soone keskelt, mitte servadest. Kui on vaja tihendusriba soonde fikseerida, kasutage tsink- või roostevabast terasest fiksaatoreid. Et lõpptulemus saaks laitmatu, katke tühikud ja praod maalriteibiga.
 • Kui soovite hoida palgid võimalikult puhtad, võite tihendusvahale mõeldud tööpinna servadesse kinnitada maalriteibi, enne kui hakkate vaha tühikutesse kandma. Teip tuleb kindlasti eemaldada enne, kui Energy Seal kilekorra peale võtab! Kui teibi eemaldamisega liiga kaua oodata, võib osa tihendusvaha koos teibiga ära tulla.
 • Vajutage vaharida soonde. Korraga katke umbes paari meetri jagu soont. Kui Energy Seal hakkab kuivama enne, kui alustate viimistlemist, on tööd raske lõpetada.
 • Piserdage tihendusvaha kiht kergelt veega üle ja alustage viimistlemist vahakihi keskelt servade poole (vt fotod 1 ja 2). Vahakihi paksus peaks kogu soone pikkuses olema ühtlane (mitte õhem kui sentimeeter). Kui kasutate tihendusribaks ümarat Backer Rodi, pidage meeles, et viimistluse käigus võib vaha liikuda keskelt servadesse ja seega võib keskele jääda tunduvalt õhem kiht tihendusvaha (vt joonis D).
 • Pärast seda, kui Energy Seal on saanud kuivada kolm või neli tundi (jaheda niiske ilmaga kulub kuivamiseks kauem aega) ja vahale on tekkinud kilekord, võib sellele kanda peitsi. Võrreldes teiste tihendusvahadega on Energy Seali eeliseks fakt, et sellele võib peitsi kanda, sobitudes nii puidu tooniga. Energy Seali peaaegu et polegi sel moel seinal märgata.

Stack-n-Seal

Stack-n-Seal on tihendusvaha sisetöödeks ning see kantakse palkide vahele ehitustööde käigus. Palgipinnad peavad olema puhastatud mustusest, saepurust, õlist, rasvast, vahast ja teistest vanadest jääkidest.

Kui pakendiga oli kaasas tihend või teip, paigaldage see vastavalt tootja juhtnööridele ja seejärel kandke peale kiht Stack-n-Seali samuti nii, nagu tootja on ette näinud. Kui peale kantakse ainult üks kiht Stack-n-Seali, peab see jääma palgi välisküljele (järgige alati tootja juhtnööre).

 

Perma-Chinki, Energy Seali või Stack-n-Seali koguste arvestamine

Kui vajate abi, helistage lähimasse Perma-Chinki harukontorisse. Perma-Chinki ja Energy Seali koguse arvestamiseks peate kokku rehkendama jooksvate meetrite arvu (sees ja väljas) palkide tihendamiseks, lisaks tuleb arvesse võtta tihendussoonte laius sentimeetrites. Otsige soone laius alljärgnevatest tabelitest ja järgmised tulbad ütlevad teile, kui palju meetreid ühe või teise tootega on võimalik katta. Seda numbrit tuleb siis arvestada töö kogumahu kalkuleerimisel, et teada saada, kui palju toodet tuleb osta.

NÄIDE: kui palkide vaheline soon on 5 cm lai, katab üks ämber Perma-Chinki ligi 60 jooksvat meetrit. Kui jooksvaid meetreid on kokku 600, jagate 600 : 60 = kümme ämbrit Perma-Chinki, et tööga ühele poole saada.

Stack-n-Seali arvestamiseks peate kalkuleerima palgi jooksva meetri ja soone läbimõõdu. Kui kasutate ühel palgil kaht kihti, peate saadud arvu korrutama kahega.

Loe lisaks: HOONE INSPEKTEERIMINE


 

1. TÖÖJÄRK: RESTAUREERIMISTÖÖD

Restaureerimiseks mõeldud tooted vanade viimistlusvahendite eemaldamiseks ja määrdunud puidule uue ilme andmiseks

2. TÖÖJÄRK: HOOLDAMINE

Erivahendid puidu kaitsmiseks sipelgate, kahjurputukate, puidumädaniku, kõduseente ja kopituse vastu

3. TÖÖJÄRK: PEITSIMINE

Viimistlusvahendid teie palkmaja kaitsmiseks ja kaunistamiseks

4. TÖÖJÄRK: TIHENDAMINE

Puidu vajumisega kohanduvad tihendusained teie palkmaja kaitsmiseks ilmastikutingimuste vastu (meenutab välimuselt traditsioonilist müürimörti) ja (meenutab välimuselt traditsioonilist müürimörti) ja /strongli/h1/h2i ei pea panema paksemalt kui sentimeeter, olenemata soone sügavusest.

Joonis D
(meenutab välimuselt traditsioonilist müürimörti) ja (meenutab välimuselt traditsioonilist müürimörti) ja /strongli/h1/h2i ei pea panema paksemalt kui sentimeeter, olenemata soone sügavusest.

Joonis D
(meenutab välimuselt traditsioonilist müürimörti) ja (meenutab välimuselt traditsioonilist müürimörti) ja /strongli/h1/h2i ei pea panema paksemalt kui sentimeeter, olenemata soone sügavusest.

Joonis D

Scroll to Top